Kandungan Senyawa Tumbuhan Nimba Sebagai Bioinsekta

Mahsun saleh S.Si

0 Comment

Link

                                                                               
Azadiraktin merupakan golongan tetranortriterpenoid yang terdapat pada biji nimba (‘’neem tree’’ , azadirachta indica). Azadirachtin mempunyai molekul C35 H44 O16 yang kaya akan gugus fungsi oksigen seperti ether , acetal , hemiacetal , dan tetra – substitusi oxirane juga ester . struktur azadirachtin sangat kompleks sehingga sangat sulit untuk disentesa .

Pertama kali ditemukan aktif sebagai zat pengambat nafsu makan pada serangga schistocerca gregaria dan sekarang diketehaui mempunyai pengaruh sebagai antifeedant dan menggangu pertumbuhan pada lebih dari 200 spesies serangga . daun nimba sering dipergunakan sebagai insektisida alami menggantikan senyawa sintetik . azadirachtin bersifat “biodegradable” dan menunjukan toksisitas yang sangat rendah terhadap mamalia sehingga dipandang aman terhadap lingkunagn .

                                                                                Biji nimba mengandung 0,2 – 0,8% azadirachtin , masih banyak senyawa lain yang Ada pada biji dan daun bahkan kulit kayu pohon nimba yang berpotensi sebagai insektisida .


Catatan ;
Untuk para petani , dapat menggunakan daun dari pohon nimba yang diketahui mengandung senyawa azadiarchtin sebagai bioinsesktisida (racun serangga/ham) dengan cara tradisional , yaitu dengan cara memeras air dari daun pohon nimba kemudian disemprotkan pada tanaman . 
Refrensi;
Prof . ir .  I Made SudarmaPh. D  . materi kuliah  kimia bahan alam 2016 . unram

Tags:

Share:

Related Post

Tinggalkan komentar