Cara menggunakan Filter kecantikan TikTok untuk Merias wajah sendiri

Cara menggunakan Filter kecantikan TikTok untuk Merias wajah sendiri. Beberapa filter menerapkan riasan virtual. Filter ini akan melatih Anda untuk menerapkan riasan yang sebenarnya pada wajah sendiri dengan teknologi Augmented reality (AR) Ketika Anda mendengar "filter kecantikan," Anda mungkin memikirkan...